เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นหลังบ้านกำนัน) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : โขงเจียม     อับโหลดวันที่ : 12/7/2017 4:38:22 PM

 

712256016383.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com