เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2560


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 11/30/2017 9:47:00 AM

 

11-30-2017doc06077120171129161802.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com