เรื่อง :ประกาศราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ฯ (ขนาดเล็ก)


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 10/13/2017 12:33:58 PM

 จ้างเหมาก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) โดยกำหนดสถานที่ ณ วัดโพนงาม ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 รายการ

10-13-2017ปปชที่เผา.pdf  

 

10-13-2017ปร5ที่เผา.pdf"10-13-2017ปร4.pdf"10-13-2017ปร42.pdf"10-13-2017ปร43.pdf"10-13-2017ปร44.pdf"10-13-2017ปร45.pdf"10-13-2017ปร46.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com