เรื่อง :ประกาศราคากลางก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางฯ


โดย : สำโรง     อับโหลดวันที่ : 10/13/2017 10:39:44 AM

 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง โครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

10-13-2017ปปช.pdf  

 

10-13-2017ปร 4 IMG_20171012_0001.pdf"10-13-2017ปร4IMG_20171012_0002.pdf"10-13-2017ปร 4IMG_20171012_0003.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com