เรื่อง :ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการซุ้มวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 10/9/2017 4:12:22 PM

 

10-09-2017ปร.4 (1).pdf  

 

10-09-2017ปร.4 (2).pdf"10-09-2017ปร.4 (3).pdf"10-09-2017ปร.4 (3).pdf"10-09-2017ปร.4 (4).pdf"10-09-2017ปปช.01.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com