เรื่อง :ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


โดย : สกาวรัตน์  นิตยสุทธิ์   อับโหลดวันที่ : 10/4/2017 3:46:26 PM

 

10-04-2017ประกาศจังหวัด ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560.pdf  

 

10-06-2017เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 หน้า 1-5.pdf"10-06-2017เอกสาารแนบท้ายประกาศที่ 1 หน้า 6-10.pdf"10-06-2017เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 หน้า 11-14.pdf"10-06-2017เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2.pdf"10-06-2017เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com